Diensten van Verpleeghuis Evie

Tijdelijke verpleeghuiszorg

Opname in een verpleeghuis kan tijdelijk of langdurig zijn. Tijdelijke opvang Bijvoorbeeld als iemand: – na een ziekenhuisopname tijdelijk nog veel verzorging en/of verpleging nodig heeft; – moet revalideren na een beroerte; – door een chronische ziekte veel zorg nodig heeft – zich in de laatste fase van zijn leven bevindt (palliatieve zorg)

Langdurige (verpleeghuis-) zorg

Behalve tijdelijke opvang (bijvoorbeeld voor revalidatie) biedt Verpleeghuis Evie ook langdurige opvang (voor onbepaalde tijd). De zorgbehoefte van de potentiële cliënt wordt in kaart gebracht en op basis daarvan wordt een besluit genomen of deze in aanmerking kan komen voor langdurige opvang.

Kortdurende opvang

In Suriname komt het heel vaak voor dat een ouder, die in mindere of meerdere mate zorg nodig heeft, bij (één van) de kinderen inwoont. Mantelzorg is daarom van niet te onderschatten waarde in onze maatschappij. Het houdt echter meestal in dat er 1×24 uur per dag zorg gegeven moet worden, hetgeen een grote belasting kan betekenen. Tijdelijke opvang kan dan een uitkomst bieden. In Verpleeghuis Evie kan zo een zorgbehoeftige voor een korte periode opgenomen worden.

Er zijn verschillende vormen van kortdurende opvang:

  • Weekendopvang Van vrijdag tot zondag
  • Weekopvang 7 aaneengesloten nachten
  • Incidentele opvang Mogelijkheid om per nacht te verblijven
  • Dagopvang Van 08.00-16.00 uur

Bewoners uit de direkte omgeving kunnen met het busje van Evie thuis opgehaald worden.

Thuiszorg

Wanneer iemand nog redelijk zelfstandig thuis kan blijven, is opname in een verpleeghuis niet nodig. Heeft zo iemand echter wel wat zorg of hulp nodig, bijvoorbeeld bij wassen en aankleden, dan kan thuiszorg (voor één tot een paar uurtjes per dag) uitkomst bieden. Verpleeghuis Evie biedt deze dienst aan mensen in de omgeving.* *Beperkte beschikbaarheid

Meer informatie over bijvoorbeeld fysiotherapie vindt u hier

Hier vindt u informatie over de activiteiten die Evie voor de bewoners organiseert