Diensten van Jeanette

Met het openen van een eigen zorgcentrum maakt HoMeDeo één van haar doelstellingen waar, namelijk het bieden van opvang aan mensen die behoefte hebben aan zorg. Primair biedt Zorgcentrum Jeanette residentiële zorg, dat wil zeggen zorg die in een instelling geboden wordt, bijvoorbeeld als iemand niet meer alleen thuis kan blijven wonen.

Verpleeghuiszorg

Door een chronische aandoening of beperking kan iemand soms niet meer zelfstandig wonen. Zo iemand kan dan naar een verpleeghuis, waar er (intensieve) zorg geboden wordt. Zorgcentrum Jeanette biedt zorg aan mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Deze zorg kan tijdelijk of permanent zijn.

Respijtzorg

In Suriname komt het heel vaak voor dat een ouder, die in mindere of meerdere mate zorg nodig heeft, bij (één van) de kinderen inwoont. Mantelzorg is daarom van niet te onderschatten waarde in onze maatschappij. Het houdt echter meestal in dat er 1×24 uur per dag zorg gegeven moet worden, hetgeen een grote belasting kan betekenen. Als een mantelzorger even tijd voor zichzelf nodig heeft, kan de zorg tijdelijk worden overgenomen. Dat heet respijtzorg. De zorg wordt dan tijdelijk door Zorgcentrum Jeanette  overgenomen, zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf kan nemen.

Revalidatie

Revalidatie is een medische term die herstel betekent, of letterlijk weer valide worden na een ongeval, ziekte of medische ingreep zoals een operatie. Voor iemand die bijvoorbeeld een beroerte heeft gehad en uitbehandeld is in het ziekenhuis maar nog zorgbehoeftig is, kan tijdelijke opvang in het zorgcentrum met fysiotherapeutische behandeling een uitkomst bieden. Met name kort na een beroerte vergroot revalidatie de kans op (enige vorm van of volledig) herstel. Er bestaat al een intensieve samenwerking tussen de bestaande tehuizen van Homedeo N.V. en Boeroeswing Praktijk voor ……

Dagopvang

Ouderen die nog zelfstandig thuis wonen maar behoefte hebben aan sociaal contact met anderen of ouderen die behoefte hebben aan toezicht overdag (bijvoorbeeld ouderen die bij kinderen inwonen maar waarbij de kinderen overdag werken), kunnen gebruik maken van Dagopvang. Dit is een vorm van opvang waarbij ouderen overdag worden opgevangen en onder begeleiding aan een gevarieerd en gezellig dagprogramma meedoen.

Dagopvang zorgt ervoor dat ouderen iets leuks buiten de deur te doen hebben en ergens naar kunnen uitkijken. Dagopvang ontlast bovendien de partner en/of mantelzorger, wat eveneens belangrijk is zodat hij of zij het zorgen langer volhouden.