Het verhaal van Evie

Het ontstaan van de Stichting Bejaardenzorg Commewijne

Het verhaal van Verpleeghuis Evie begint bij Jeanette Koenraadt-Frederiks, in leven verpleegkundige uit Commewijne, en Eveline Harriëtte Tjong Joe Wai – de Vries, in leven huisarts uit Paramaribo.  De twee vrouwen hadden elkaar leren kennen en raakten al heel gauw bevriend. Met dezelfde droom en visie voor ouderenzorg, brachten zij op een dag een bezoek aan een bejaardentehuis op Mariënburg. Hun harten braken vanwege de erbarmelijke staat waarin het tehuis zich bevond. Ze besloten om zich samen in te zetten en fondsen te werven voor renovatie van het tehuis.

Het bejaardentehuis op Mariënburg werd echter gesloten en de twee vriendinnen smeedden het plan om een nieuw tehuis op te zetten. In 1991 werd hiervoor de Stichting Bejaardenzorg Commewijne opgericht en werd er gezocht naar fondsen voor de bouw. In 1993 echter kwam Eveline Tjong Joe Wai, meer bekend als Eef, op 83-jarige leeftijd te overlijden; nog vóór de bouw van het tehuis.

Ter ere van haar heeft het tehuis de naam Evie gekregen.

De bouw van Verpleeghuis  Evie

Voor het bouwen van een heel nieuw tehuis is de stichting op zoek gegaan naar fondsen en heeft uiteindelijk de benodigde gelden in Nederland toegezegd gekregen door de stichting Katholieke Noden en de stichting Porticus.  Toen de fondsen in 2001 verloren dreigden te gaan vanwege het al 5 jaar uitblijven van de bouw, heeft Jeanette Koenraadt drs. Rasam bereid gevonden om het project te trekken en is onder zijn voorzitterschap het verpleeghuis gebouwd en officieel geopend op 5 december 2003.

Het bestuur

Aan het hoofd van Verpleeghuis Evie staat een stichtingsbestuur, bestaande uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het stichtingsbestuur heeft de dagelijkse werkzaamheden van de organisatie gedelegeerd naar het management.