Ons verhaal

Homedeo N.V. werd opgericht door drs. James Rasam. Hij had zijn opleiding tot arts in Nederland in de jaren negentig afgerond en had in Europa al kennis gemaakt met het verzorgingstehuis ‘Joannes de Deo’, dat niet alleen in Nederland maar ook in Spanje een succesvolle locatie had. Met het verzoek van de toenmalige directeur aan drs. Rasam om ook in Suriname een dergelijke locatie op te zetten, remigreerde hij in 1995 naar Suriname.

In Suriname begon drs. Rasam zijn werkzaamheden als arts, onder andere als hoofd van de Spoed Eisende Hulp. Destijds geconfronteerd met een nijpend tekort aan essentiële verbruiksartikelen richtte hij op een bepaald moment Intermed N.V. op dat zich focuste op de import van o.a. medische handschoenen. Intermed N.V. (thans genaamd Intermed Caribe) groeide uit tot een succesvolle leverancier van diverse producten in o.a. de zorgsector.

In de jaren hierna richtte drs. Rasam nog andere bedrijven op, waaronder Pharmport, Mylab en Diapura, elk met hun eigen bestaansrecht in de Surinaamse samenleving.

In 2009 richtte hij Homedeo N.V. op met als doel om zorg, in het bijzonder ouderenzorg, aan te bieden.

Drijfveer

De grootste drijfveer voor drs. Rasam is altijd geweest om mensen te helpen. Zo nam hij in 2010 het Medisch Diagnostisch Centrum (MDC) over van de toenmalige eigenaar die vanwege persoonlijke omstandigheden failliet dreigde te gaan. Ook toen de overheid hem benaderde met het verzoek om een dialysecentrum op te zetten omdat patiënten kwamen te overlijden door het tekort aan dialyseplekken, besloot hij te helpen en richtte hij het dialysecentrum Diapura op.

Jaren hiervoor, nog vóór 2000, was hij al een paar keer gevraagd door Jeanette en Gerard Koenraadt en de toenmalige voorzitter van de Stichting Bejaardenzorg Commewijne, Dhr. Tsie A Foeng, om hen te helpen met het opzetten van een verzorgingstehuis. De stichting had donatiegelden uit Nederland weten los te krijgen. Toen in het jaar 2000 de donatiegelden verloren dreigden te gaan vanwege het uitblijven van de bouw van het geplande verzorgingstehuis, aarzelde hij niet en werd er onder zijn voorzitterschap Verpleeghuis Evie (het eerste verpleeghuis in Suriname) gebouwd en geopend. Nog ongeveer 2 jaar daarna heeft hij geholpen met het ‘up and running’ krijgen van Evie en in 2005 liet hij na 5 jaar voorzitterschap een goed draaiend verpleeghuis achter.

Ontplooiing activiteiten

In 2014 werd drs. Rasam weer benaderd door het bestuur van de Stichting Bejaardenzorg Commewijne met het verzoek om Verpleeghuis Evie over te nemen: financieel zat Evie in de put en het bestuur was van mening dat het tehuis een meer bedrijfsmatige aanpak nodig had om de verschillende uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Ook toen liet drs. Rasam verpleeghuis Evie niet in de steek en besloot hij Homedeo N.V., die sinds de oprichting in 2009 nog geen activiteiten had ontplooid, voorzitter te maken van het stichtingsbestuur. Deze overname werd de eerste activiteit van Homedeo.

Al gauw werd duidelijk dat de vraag voor opvang van zorgbehoeftigen groot was en was er behoefte aan uitbreiding. In 2019 was het eindelijk zover dat Homedeo haar eigen tehuis opende: Zorgcentrum Jeanette.

Betekenis van de naam

De naam HoMeDeo is afgeleid van de kernwooden ‘Home’, ‘Medisch’ en ‘Deo’ (God)  oftewel ‘Het medisch huis van God’.