Diensten van Evie

Evie is een verpleeghuis en biedt intensieve zorg aan mensen

Verpleeghuiszorg

Door een chronische aandoening of beperking kan iemand soms niet meer zelfstandig wonen. Zo iemand kan dan naar een verpleeghuis, waar er (intensieve) zorg geboden wordt. Evie biedt zorg aan mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Deze zorg kan tijdelijk of permanent zijn.

Respijtzorg

In Suriname komt het heel vaak voor dat een ouder, die in mindere of meerdere mate zorg nodig heeft, bij (één van) de kinderen inwoont. Mantelzorg is daarom van niet te onderschatten waarde in onze maatschappij. Het houdt echter meestal in dat er 1×24 uur per dag zorg gegeven moet worden, hetgeen een grote belasting kan betekenen. Als een mantelzorger even tijd voor zichzelf nodig heeft, kan de zorg tijdelijk worden overgenomen. Dat heet respijtzorg. De zorg wordt dan tijdelijk door Verpleeghuis Evie  overgenomen, zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf kan nemen.

Revalidatie

Revalidatie is een medische term die herstel betekent, of letterlijk weer valide worden na een ongeval, ziekte of medische ingreep zoals een operatie. Voor iemand die bijvoorbeeld een beroerte heeft gehad en uitbehandeld is in het ziekenhuis maar nog zorgbehoeftig is, kan tijdelijke opvang in het verpleeghuis met fysiotherapeutische behandeling een uitkomst bieden. Met name kort na een beroerte vergroot revalidatie de kans op (enige vorm van of volledig) herstel. Er bestaat al een intensieve samenwerking tussen Verpleeghuis Evie en Boeroeswing Praktijk voor ……

Dagopvang

Ouderen die nog zelfstandig thuis wonen maar behoefte hebben aan sociaal contact met anderen of ouderen die behoefte hebben aan toezicht overdag (bijvoorbeeld ouderen die bij kinderen inwonen maar waarbij de kinderen overdag werken), kunnen gebruik maken van Dagopvang. Dit is een vorm van opvang waarbij ouderen overdag worden opgevangen en daarna weer naar huis gaan.

Dagopvang ontlast de partner en/of mantelzorger, wat belangrijk is zodat hij of zij het zorgen langer volhouden.

Thuiszorg

Wanneer iemand nog redelijk zelfstandig thui kan blijven, is opname in eeb verpleeghuis niet nodig. Heeft zo iemand echter wel wat zorg of hulp nodig, bijvoorbeeld bij wassen en aankleden, dan kan thuiszorgr (voor één tot een paar uurtjes per dag) uitkomst bieden. Verpleeghuis Evie biedt deze dienst aan mensen in de omgeving.