Diensten van Zorgcentrum Jeanette

Zorg met verblijf

Primair biedt Zorgcentrum Jeanette zorg met verblijf, wat betekent dat iemand wordt opegnomen voor 24-uurs zorg. In principe is Huize Jeanette bedoeld voor tijdelijke opvang.

Indicaties voor opname kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Tijdelijke behoefte aan intensieve verzorging of verpleging na een ziekenhuisopname;
  • Revalidatie na een beroerte
  • Palliatieve zorg voor mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden

Dagopvang

Alhoewel zorg met verblijf de hoofdactiviteit van Jeanette is, bestaat ook de mogelijkheid voor dagopvang, waarbij iemand voor een paar uurtjes per dag bij Jeanette kan worden ondergebracht

Meer informatie over de activiteiten die binnen Jeanette te ondernemen zijn